Gaming

Gaming

Publisert av Hege Kofstad den 13.04.22. Oppdatert 05.09.22.

NVIO mener gaming kan bidra til å øke forsvarsevnen.

NVIO har arrangert flere gamingturneringer. Kriteriet har vært minst en veteran på hvert lag. Dette har vakt stor interesse både blant veteraner og innad i Forsvaret.

Teknologisk utvikling foregår i stor hastighet og bruk av teknologi og personell med teknologisk kompetanse gjør at man må tenke nytt, og ta inn over seg kompetansen i det sivile samfunn. NVIO har kontakt med spillutviklingsmiljø på høgskolenivå og kommersielle aktører rundt e-sport, forskning og utvikling av simulatorer for veteranarbeid. I dette har vi sett at en e-sport kan bidra til økte ferdigheter for blant annet operatører av digitale plattformer, videre har utviklingen av 3D-kart gitt uante muligheter til kartlegging og gjenskaping av situasjoner. Til slutt jobber også FSAN med behandlingsmetoder for veteraner med stress-reaksjoner ved å gjenskape situasjoner i virtuelle miljø. Mulighetene og fordelene ved gaming er mange, utnyttet på best mulig måte.