Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

Publisert av Siri Jørgensen den 24.09.20.
Det å tjenestegjøre i krig kan få helsemessige konsekvenser, og Forsvaret har et spesielt ansvar for å skaffe til veie kunnskap om disse konsekvensene. Kunnskap som hjelper både det sivile og det militære helsevesen til å yte bedre hjelp. Vi vet også at kunnskap om norske veteraner er avgjørende for god kvalitet på både helsetjenester og i det forebyggende arbeidet. Kanskje du deltok i en lignende undersøkelse for 8 år siden (Afghanistan-undersøkelsen 2012)? Noe av hensikten med dagens prosjektet er å se hvordan helsen til Afghanistan-veteraner har utviklet seg siden den gang, og sammenligne dette med den norske befolkningen ellers.
NVIO håper at så mange som mulig deltar, ikke bare for å øke kunnskapen om oppdraget, men også for å bedre ivaretakelsen av veteraner. Uansett helsetilstand og ditt forhold til Forsvaret i dag er svarene viktig!
Du kan lese mer om undersøkelsen på nettsiden til undersøkelsen her.
Der står det også hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål, hva som skjer med opplysningene du gir, anonymitet osv.