Hva betyr FN-dagen for deg?

Hva betyr FN-dagen for deg?

Publisert av ‎ NVIO den 23.10.19. Oppdatert 16.12.19.

Hva betyr FN-dagen for deg? Hvilke fredsbevarende operasjoner har vært vellykket og hvilke kunne vært håndtert annerledes? Og hva med de fremtidige? Vårt panel hadde ulike svar, men var enige om at FN fortsatt utgjør en fredsbevarende forskjell!

- Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandetHva betyr FN-dagen for deg? FN-dagen er en helt spesiell dag for meg som generalsekretær, og alle oss i FN-sambandet. For oss er det viktig å både feire og sette søkelys på den organisasjonen i verden som bidrar mest til fred og sikkerhet for alle. FN har satt bærekraftsmålene på dagsorden, og med det skapt verdens aller første felles handlingsplan for å løse globale utfordringer som fattigdom, sult, mangelfull utdanning og klimaendringer. Når vi i FN-sambandet samles for å feire den dagen, er det fordi vi ser at verden er et tryggere og bedre sted å leve med et velfungerende FN.

Hvilke av FNs fredsbevarende oppdrag vil du trekke frem som (mest) vellykket, og hvilken operasjon tenker du FN skulle håndtert annerledes? Færre sivile dør når FN har styrker på plass, og når antallet militære styrker er tilstrekkelig, viser historien at konflikter varer kortere. Sannsynligheten for at konflikten sprer seg til naboland går også ned, og færre dør også i kamp.  Jeg vil trekke frem flere av FNs fredsbevarende operasjoner i Afrika som vellykkede. I svært vanskelige konflikter har kanskje ikke uroen blitt helt borte, men FN har uten tvil skapt et fredeligere samfunn og antall drepte har gått ned. I Den demokratiske republikken Kongo har store FN-styrker gått mellom stridende grupper, beskyttet sivile og klart å demobilisere paramilitære grupper. FN-operasjonen i Burundi fra 2004 er et annet eksempel. I Burundi var det høyt konfliktnivå og mye krig før FN-styrker ble satt inn. Krigshandlingene ble redusert i takt med at antall FN-soldater økte. De lyktes ikke i å stoppe krigføringen helt, men antall drepte gikk kraftig ned. 

FN har hatt over 70 fredsbevarende operasjoner siden 1948, alle med mål om å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Noen har lykkes, andre har vært mindre vellykkede. Imidlertid har mye skjedd siden 90-tallet, da FN for eksempel ble kritisert for å ikke beskytte sivile godt nok i Bosnia og Rwanda. Nå viser forskning at FNs fredsbevarende operasjoner har en større konfliktreduserende effekt enn man tidligere har ment. 

Hvilket område eller konflikt tror du blir en utfordring fremover?

Konflikten i Syria og konflikten mellom Tyrkia og kurderne forblir viktig fremover. Etter at USA i oktober i år bestemte å trekke ut sine militærstyrker som var stasjonert i de kurdiske områdene i Syria, iverksatte Tyrkia militæroperasjoner mot kurderne i disse områdene. Tyrkias konflikt med kurderne i Syria har ført til en endring av alliansene i Syria, og gikk nytt rom for islamistiske terrorgrupper som IS. I tillegg til å kjempe mot kurderne, ønsker den tyrkiske regjeringen å ta kontroll over grenseområder i Syria og deretter returnere syriske flyktninger som oppholder seg i Tyrkia. Tyrkiske myndigheter rettferdiggjør bombingen av kurderne som selvforsvar og kamp mot terrorisme. Fra å være alliert med USA og andre NATO-land i kampen mot IS, har kurderne i Syria nå følt seg nødt til å alliere seg med Assad-regimet i møte med angrep fra NATO-landet Tyrkia. Assad-regimet er alliert med Russland og Iran. En annen konflikt det er viktig å følge ekstra godt med på i tiden fremover er konflikten mellom India og Pakistan over Kashmir. Konflikten har eskalert siden 5. august, da den nasjonalistiske indiske regjeringen fjernet Kashmirs spesielle status i den indiske grunnloven. Dette har ført til uro i Kashmir, mer indisk undertrykkelse i området, og sterke protester fra Pakistan. Kashmir-konflikten er ekstra utfordrende fordi både India og Pakistan har atomvåpen.

 

Erlend Larsen, stortingsrepresentant for Høyre og FN-veteran


Hva betyr FN-dagen for deg?De forente nasjoner ble etablert bare et halvt år etter den store krigen som rammet en hel verden. Det var naturlig å ha som mål at FN skulle hindre krig. Ambisjonene til FN er skyhøye – eller kanskje mer presist: Flere av verdens land har egne ambisjoner som går forbi fellesskapets interesser. Vi ser det hele tiden, ikke minst i Syria i dag. Derfor vil ikke FN klare å nå det øverste målet, som mer presist er å anse som en visjon.

Men FN har vært en viktig bidragsyter for å skape fred i en rekke mindre konflikter, ikke minst i Libanon. Det foregikk to kriger samtidig i dette lille og fragmenterte landet; en borgerkrig og en krig mellom PLO og Israel. Det var den siste konflikten FN engasjerte seg i, og som førte til at langt mer enn 20.000 av oss reiste til dette krigsherjede landet.  Jeg tjenestegjorde i Norbatt XXXII og XXXIII – det vil si fra 1993 til 1994. Det var langt mer fredfullt da jeg var der enn da de første reiste ned 15 år tidligere. Jeg fikk selv se hvilken utvikling Sør-Libanon fikk som følge av FN, og jeg så hvilken betydning FN-styrkene hadde for libaneserne. Nettopp det at jeg har fått oppleve å tjenestegjøre i en krigssone og har sett og opplevd at FN gjør en positiv forskjell for menneskene, gjør at FN-dagen betyr mye for meg.

Hvilke av FNs fredsbevarende oppdrag vil du trekke frem som (mest) vellykket, og hvilken operasjon tenker du FN skulle håndtert annerledes?

UNIFIL har absolutt hatt en stor og viktig betydning for Sør-Libanon – og for Israel. FN-soldatene gjorde det mulig for libanesiske flyktninger å reise hjem igjen, noe som var spesielt synlig de første årene. Men dette var også synlig senere, som for eksempel i 1996 og 2006 da Israel bombarderte Sør-Libanon sønder og sammen. Uten FN ville det tatt lengre tid før libaneserne ville følt trygghet nok til å flytte hjem igjen. De begynte å bygge opp alt Israel bombet ned i løpet av veldig kort tid.  For israelerne var UNIFIL viktig for å dempe konflikten, og gjennom det gjorde FN det tryggere for israelerne å bo i områdene inntil den libanesiske grensen. Jeg tror med andre ord at FN-operasjonen i Libanon var og er vellykket. Men jeg vet ikke om denne operasjonen er mest vellykket. De nederlandske FN-soldatene i Dutchbat gjorde ikke jobben sin da de unnlot å beskytte menneskene som søkte tilflukt i leiren deres i 1995. En nederlandsk domstol fastslo at den nederlandske staten står ansvarlig ovenfor de etterlatte til de 300 som ble drept i Srebrenicia.

Og hvilket område eller konflikt tror du blir en utfordring fremover?Akkurat nå er det konflikten i Syria som kanskje tydeligst viser hvor vanskelig det er for FN å nå sine ambisjoner om fred. En rekke land er tungt engasjert i hver sin side av konflikten, og hindrer FN i å få til en løsning.

 

Nils Frode Vindesnes, visepresident i NVIO, veteran og tidligere MA for Kristin Lund


Hva betyr FN-dagen for deg? FN dagen symboliserer at alle verdens land står sammen om å promotere fred og frihet med et ideal om en fredelig verden. FN er et symbol på en intensjon om at vi skal tilstrebe å leve sammen i fred og hjelpe de som er svakest i samfunnet. Samtidig er det en kjensgjerning at FN administrasjonen har mange kulturelle utfordringer som hindrer effektivitet. Mange gode intensjoner kommer ikke til effekt pga uenighet og geopolitiske hensyn.

Hvilke av FNs fredsbevarende oppdrag vil du trekke frem som (mest) vellykket, og hvilken operasjon tenker du FN skulle håndtert annerledes? FN har hatt FN operasjoner siden UNTSO ble opprettet i 1948. UNTSO er fremdeles en viktig faktor i Midt Østen og sørger for at FN hovedkvarteret er informert om situasjonen i et urolig område. Det er vanskelig å bedømme hvilket oppdrag som har vært mest vellykket. De forskjellige operasjonene har alltid vesentlige forskjeller som umuliggjør sammenligning. Enhver FN operasjon er en stor kulturell utfordring med mange deltakende nasjoner. Dette krever fokus og er til hinder for effektive løsninger. FN mangler etablerte militære strukturer så hver operasjon er et eksperiment.

Og hvilket område eller konflikt tror du blir en utfordring fremover. Jeg tror Sudan vil være en stor utfordring i uoverskuelig fremtid. Afrika og Midt Østen vil være områder hvor FNs tilstedeværelse vil være nødvendig i mange år fremover.

 

Monica K. Mattsson Kämpe, Generalsekretær i Folk og Forsvar


Hva betyr FN-dagen for deg? FN-dagen er viktig. Da feirer vi det faktum at det i år er 74 år siden verdens stater kom sammen og dannet det lengst eksisterende globale fellesskapet i historien, med formål å forhindre nye kriger og konflikter.

Hvilke av FNs fredsbevarende oppdrag vil du trekke frem som (mest) vellykket, og hvilken operasjon tenker du FN skulle håndtert annerledes? Slike rangeringer er alltid vanskelig å svare på. Personellet som er sendt ut kan ha gjort en formidabel innsats, uten at selve konflikten nødvendigvis har kommet nærmere noen endelig løsning. Over en million mennesker har bidratt i en eller flere operasjoner siden oppstarten, deriblant nærmere 100 000 nordmenn. FN-operasjoner er ofte et langsiktig arbeid, der de små framskrittene, tillitsbyggingen og møtene med de ulike aktørene er det som til slutt gir resultater. Og så har det selvfølgelig også vært uheldige episoder underveis, som involverer FN-personell. Skal man trekke fram et eksempel på en vellykket operasjon, er det nærliggende å tenke på Liberia. Der har man nå fått gjennomført demokratiske valg, og landet har kommet langt i stabilitet og utvikling. Av de mer krevende operasjonene er det kanskje Kongo som slår en først. Tross langvarig nærvær, er landet fortsatt preget av uro og sammenstøt. Det er også i denne konflikten vært eksempler på overgrep og maktmisbruk utført at FNs eget personell, noe som selvfølgelig er svært uheldig. Det er likevel viktig å understreke at dette er enkelttilfeller, og at det store flertall av FN-soldater også her er med på å stabilisere og bygge tillit. 

Og hvilket område eller konflikt tror du blir en utfordring fremover?FN-operasjonen som nå pågår i Mali er krevende. Situasjonen er fortsatt svært ustabil, og det vil nok være behov for internasjonalt nærvær i området i mange år framover. Midtøsten kommer også til å fortsette med å volde hodebry. Situasjonen i Syria er uoversiktlig, og med den siste tids utvikling kan konflikten nærmest gå i alle retninger. Det blir særdeles spennende å følge med på hva som skjer de neste ukene og månedene.

 

Harald Høiback, NK Forsvarets museer, militær filosof og forfatter


Hva betyr FN-dagen for deg? FN er litt som den berømte husmoren. Hun er ikke perfekt, og vi tenker ikke så ofte på henne i det daglige, men hun vil bli dypt savnet om hun forsvant. Om verden sklir tilbake til en tilstand hvor det utelukkende er den sterkestes rett som gjelder, får vi virkelig kjenne på hva FN har betydd for oss. For meg betyr altså FN-dagen en anledning til å tenke over hva verdenssamfunnet faktisk har fått til, tross alt.

Hvilke av FNs fredsbevarende oppdrag vil du trekke frem som (mest) vellykket, og hvilken operasjon tenker du FN skulle håndtert annerledes? Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å peke på FNs største suksesser. FN lykkes best når noe ikke skjer. Hva skjedde ikke, for eksempel, som følge av UNIFILs tilstedeværelse i Libanon? Hvor mange menneskeliv FN har reddet får vi aldri vite. Det er langt lettere å peke på de mislykkede operasjonene. Der ligger det døde mennesker igjen som kan telles. Somalia (1993), Rwanda (1994) og Srebrenica (1995) er de som oftest trekkes fram som de mest mislykkede FN-operasjoner. Men det er utvilsomt et fremskritt at disse tragediene oppleves som unnlatelsessynder som angår oss alle, og at det også var verdenssamfunnet som sviktet, ikke bare de lokale styresmakter. Vi skal ikke så langt tilbake i tid for å finne at tilsvarende tragedier ikke ble oppfattet som et kollektivt anliggende. Hva gjelder framtiden har den nære historien fortalt oss hvor vanskelig det er å spå, og da spesielt om framtiden. Utviklingen gjør brå og uventede kast, og det eneste overraskende er hvor overrasket vi blir når vi plutselig må reise til en del av verden vi ikke har tenkt på eller kan noe om. Kanskje vi ikke skal så langt neste gang?