Ingen endringer av veterantreff godkjent

Ingen endringer av veterantreff godkjent

Publisert av ‎ NVIO den 01.07.19. Oppdatert 13.12.19.

På NVIOs landsmøte 27.-28. april, kom det opp ønsker om at flere skulle få adgang til Forsvarets veterantreff, og med dette endre gjeldende administrative bestemmelser bestemt av Forsvarets Veterantjeneste (FVT), som noen av våre medlemmer oppfatter som strenge.

Landsmøte ba forbundsstyre søke om adgang for følgende personell:

  • Pårørende etter falne veteraner
  • Pårørende til veteraner som er tjenestegjørende i en internasjonal operasjon
  • Pårørende til veteraner som av naturlige årsaker har avgått med døden.

Forsvarets veteraninspektør har vurdert endringsønsket, som har vært vurdert tidligere også, men har avslått på bakgrunn av at det ikke foreligger noen nye vektige momenter i saken.

Derfor har NVIO blitt bedt om å forholde seg til de regler og administrative bestemmelser som ble forelagt og datert 18.desember 2019.

Du kan lese hele brevet her.