Invitation to Sikorsky North Sea Run 2019

Invitation to Sikorsky North Sea Run 2019

Publisert av ‎ NVIO den 19.08.19. Oppdatert 13.12.19.

Sikorsky og Aircontact Group inviterer kunder og samarbeidspartnere og alle andre som har lyst med familie til det andre «Sikorsky North Sea Run 2019», et uformelt løp søndag 15. september klokken 15:30. Løpet er 5 kilometer langt hvor start og mål er ved Helicenter i Flyplassvegen 180 på Sola. For an English version please look further down the page.

Hvem:                  Alle som vil, store og små.
Hvor:                    Helicenter Sola, Flyplass vegen 180
Når:                      Søndag 15. september 2018. Oppmøte 15:30, Løpstart 16:30
Klasser:                under 12 år (urangert), Jente/gutt 12-16 år, Kvinner, Menn
Premie:                Medalje til alle, pokaler til vinnere.

I tillegg, det trekkes også 19 heldige blant alle deltagerne som får være med på en helikoptertur, sponset av Aircontact Group. En Sikorsky S-92 operert av CHC Helikopter Service står klar til å ta 19 glade vinnere med på sightseeing over nydelige Rogaland når løpet er slutt.

Påmelding:          Via denne linken innen 1. september: https://signup.eqtiming.no/Pamelding/Sikorsky-North-Sea-Run-15092019/g295.16382?lang=norwegian&Event=Aircontact&groupchain=295.16382  (vennligst se bort fra standard fakturainformasjon fra bookingsystemet  – dette arrangementet innebærer ingen kostnader for deltagerne)

Det blir servert gratis pizza fra Pizzabakeren og drikke til alle.

Sikorsky og Lockheed Martin er kjent for å støtte militære veteraner ute og hjemme. I forbindelse med løpet vil det bli overrakt en gave til lokallaget i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. NVIO avd. Rogaland er en aktiv lokalforening, som sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. NVIO avd. Rogaland dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

Vel møtt!

English version:

Sikorsky and Aircontact Group invite customers and partners, along with their families, to participate in the second Sikorsky North Sea Run, an informal 5 kilometer run on Sunday, 15 September at 03:30 pm. The event will start and finish at the Helicenter in Sola.

Who:                    Open to everyone

Where:                Helicenter Sola, Flyplass vegen 180

When:                 Sunday, 15 September 2019 at 03:30 pm (Run starts at 4:30 pm)

Classes:               under 12 years (not ranked), Girls/boys 12-16 years, Women, Men

Prizes:                 Medals for everyone, cups to winners. 

 

Additionally, 19 winners from all registered runners will be selected to take a sightseeing flight, sponsored by Aircontact Group, over Rogaland in a Sikorsky S-92 helicopter operated by CHC Helikopter Service.

Registration:     Register by using this link by 1 September: https://signup.eqtiming.no/Pamelding/Sikorsky-North-Sea-Run-15092019/g295.16382?lang=english&Event=Aircontact&groupchain=295.16382  (please disregard any invoicing information from the booking system as this event is free of charge)  

 

Free pizza and drinks will be provided. 

 

Sikorsky and Lockheed Martin are known to support Veterans home and abroad. After the race, Sikorsky will present a donation to the local branch of the Norwegian Veterans Association for International Operations (NVIO). NVIO is a non-political and volunteer organisation for military personnel having participated in international operations, their dependents, and others who support NVIO’s work. NVIO’s branch in Rogaland covers indre Ryfylke, Stavanger area and south to Dalane and Jæren.

Hope to see you there!