Krig i Europa – Forsvaret på Balkan 1992-2005

Krig i Europa – Forsvaret på Balkan 1992-2005

Publisert av Hege Kofstad den 12.12.22.

Forsvarets høgskole hadde boklanseringsseminar på boken til Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten i dag. Dette er et kildebasert arbeid og inneholder en god del stoff som er avgradert av Forsvarsdepartementet. Boken er en del av veteranforskningen som drives på FHS og er et viktig supplement til de veteraner som ønsker å sette sin tjeneste i området inn i  en større sammenheng, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl. NVIO har også laget en podcast med Håkon Lunde Saxi som du kan lytte til her.

Seminarets første innleder var generalmajor Henning Frantzen som dro frem hvordan UNPROFOR-operasjonen hadde vært med på hans formative erfaring og hvordan deltakelsen hadde påvirket hans yrkesvalg. Videre at disse operasjonene hadde vært viktig for utviklingen av Forsvaret og at man fra nasjonalt hold brukte erfaringene i utviklingen.

Så kom Håkon Lunde Saxi som dro opp de tre hovedtrekkene de hadde sett gjennom sitt arbeid. Perioden med FN i 1992-95 som de anså som den mest krevende på grunn av dårlig opplæring og utrustning, svake mandat og støtteavdelinger midt i stridighetenes kjerne. Brytningstiden som de sier er NATO-operasjonene fra 1995 til 2000, hvor man ser en overgang til mer robuste avdelinger, sjeldnere bruk av militær makt og at man har skarpere mandat. Den siste perioden, 1999-2005, karakteriseres som høydepunkt til vendepunkt da man ser at utviklingstrekkene fra forrige periode fullbyrdes, man går også på hjemlig basis over fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar.

Boken er ikke bare en fortelling om utviklingen av det norske forsvar, den er også en anerkjennelse til de mange som har tjenestegjort i området, avslutter Bjørn Robert Dahl.