Møtte forsvarskommisjonen

Møtte forsvarskommisjonen

Publisert av Hege Kofstad den 03.02.23.

Torsdag kveld var NVIO invitert til uformelt møte med forsvarskommisjonen og dens leder, Knut Storberget, på Forsvarets veteransenter. Kommisjonen er nå på oppløpet med sitt arbeid og er inne i skriveperioden. Kommisjonen ble nedsatt i desember 2021 og har 17 medlemmer. Sist Norge hadde en forsvarskommisjon var i 1990-91, da Sovjetunionen var i ferd med å bryte sammen. Sikkerhetssituasjonen i dag er en annen med økt spenning og stormaktsrivalisering og et mindre tydelig skille mellom fred, krise og krig, i tillegg til at vi har en krig midt i Europa.

Kommisjonen skal se på statens og samfunnets samlede motstandskraft. Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise- og konfliktspekteret. Forsvarskommisjonen skal se sitt arbeid i sammenheng med Totalberedskapskommisjonen.

Kommisjonen ville snakke med veteranorganisasjonene for å få bedre kjennskap til veterandimensjonen og hvordan denne kan være en del av deres forslag.

- NVIO spilte inn sitt forslag i juni i fjor, det omhandletblant annet strukturlikhet hjemme og ute slik at man får utnyttet kompetansen bedre. Videre tok vi opp anerkjennelse og ivaretakelse av familiene til de som tilbringer måneder borte fra familien. Digitalisering og bruk av Virtual Reality er noe NVIO har sett på og som vi selvfølgelig har spilt inn som viktige momenter, sier generalsekretær, Bjørn Robert Dahl.

Et viktig moment jeg mener kommisjonen må se på er hvordan vi skal bygge forsvarsvilje i Norge. Dette er et begrep som ofte utelates i politiske debatter og dokumenter, men vilje er en vesentlig del når man skal bygge operativ evne. Det er mange små tiltak som må til for å bygge vilje og dette må gjøres over tid. Ivaretakelse vil kunne bygge opp under dette, og for NVIO er diskusjonen om veterandefinisjonen en av elementene som må diskuteres. Da kan vi ikke ha det slik som vi har i dag med at de som eventuelt skal forsvare Norge og utkjempe en eventuell krig på NATOs territorium ikke defineres som veteraner, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

Etter en uformell middag ute i friluft fortsatte diskusjonen i peisestua. - Jeg tror det var mange av kommisjonens medlemmer som lærte litt om veteraner i løpet av kvelden. Da vi avrundet fant jeg ut at jeg skulle ta en tur innom veterantreffet som ble gjennomført samtidig. Der fant jeg kommisjonslederen i full diskusjon med de som var på treffet. Han skulle bare innom en liten tur, men ble sittende i en god time og fikk mange historier rundt noen av utfordringer veteraner har møtt.

- Det var en nyttig tur opp til Bæreia og med de innleverte innspillene og de uformelle samtalene tror jeg vi fikk overbrakt budskapet vårt på en god måte. Jeg ser virkelig fram til å lese kommisjonens innstilling, og basert på en del av det jeg hørte i løpet av kvelden kan det bli mange interessante diskusjoner om veivalg og utvikling av fremtidens forsvar. Et viktig moment for NVIO vil være å få inn hvordan veteranene og deres kompetanse kan utnyttes i fremtidens forsvar, avslutter generalsekretæren.