NVIO Inngår samarbeid med Nestor Norge​

NVIO Inngår samarbeid med Nestor Norge​

NVIO har inngått et samarbeid med Nestor Norge. Denne partnerskapsavtalen skal bidra til at forsvarspersonell står i sentrum som en verdifull ressurs i samfunnet. Gjennom denne avtalen bidrar NVIO med sitt veteranperspektiv.

 

-Vi er glade for partnerskapet med Nestor Norge. Veteraner sitter på en unik kombinasjon av ferdigheter, lederegenskaper og erfaringer og kan bidra betydelig i samfunnet. Denne avtalen sørger for at pensjonert forsvarsfolk etter endt tjeneste i forsvaret får bidra med sin erfaring inn mot samfunnet. Her vil NVIO bidra gjennom sitt perspektiv på veteraner, sier Bjørn Robert.  

 

Partnerskapsavtalen omfatter utveksling av ressurser i form av materiell og utstyr mellom NVIO og Nestor Norge, samt distribusjon av informasjon om Nestor Norge til medlemmene av NVIO. 

 

-Gjennom samarbeidet mellom NVIO og Nestor Norge settes pensjonerte forsvarspersonell i sentrum som verdifulle ressurser. I tillegg bidrar NVIO med sitt perspektiv på veteraner.  Vi tror at de ressursene og erfaringene pensjonert forsvarsfolk og veteraner sitter på, er en uutnyttet ressurs, sier Bjørn Robert Dahl. 

 

Gjennom samarbeidet med Nestor Norge kan Nestor Norge og NVIO fordele kurs, karrieremuligheter og andre tiltak som vil komme veteranene til gode.  

 

-Vi ønsket å utvide tilbudet for veteraner slik at hver enkelt veteran i større grad kan få veiledning i forhold til blant annet karrieremuligheter etter endt tjeneste, forteller Bjørn Robert Dahl. Nestor Norge blir i fremtiden en viktig part som kan bidra til å sikre veteraner flere karrieremuligheter. Dette samarbeidet er veldig spennende og jeg tror begge parter får en god utnyttelse av det, avslutter Bjørn Robert Dahl.

 

Personell med bakgrunn fra Forsvaret har verdifull kompetanse og erfaring. Etter aktiv tjeneste kan de komme til nytte for virksomheter i både offentlig og privat sektor. Nestor Norge er en brobygger mellom veteraner, og organisasjoner som søker ekspertise eller erfarent lederskap. Nestor Norge drives av Rune Jakobsen. Rune Jakobsen har mer enn 40 års erfaring fra Forsvaret, både fra personellforvaltning, undervisning, strategisk planlegging og operativ tjeneste.  

 

Foto: Rune Jakobsen og NVIOs forbundssekretær Per Olav Vaagland under Arendalsuka 2023 (NVIO/Siri Jørgensen)