NVIO har fått et nytt forbundsstyre

NVIO har fått et nytt forbundsstyre

Publisert av Siri Jørgensen den 25.04.21.

Landsmøte er over og NVIO har fått et nytt forbundsstyre!

Ny president er Ole-Asbjørn Fauske og ny visepresident er Trude Marie Nilsen. 


Valgkomiteen fikk skryt for sitt arbeid, og har i prosessen vært opptatt av å finne det beste «laget» til å lede NVIO i den neste perioden. De ønsket et forbundsstyre som er mer mangfoldig enn organisasjonen den leder, og mener at styret bør bestå av både kvinner og menn, yngre og eldre – og noen midt imellom, stadig tjenestegjørende og ikke stadig tjenestegjørende, samt at de er bosatt i ulike regioner i landet. I tillegg måtte behovet for å opprettholde kontinuitet, samtidig som verken sittende president eller visepresident ønsket å stille til gjenvalg. 


Ole-Asbjørn Fauske, er pensjonert brigader med lang merittliste og er godt kjent i veteranmiljøet.

Valgkomiteen vektla også Fauskes engasjement for veteransaken, hans evne til å initiere og gjennomføre aktiviteter og skape engasjement. Hans gode lederegenskaper, åpenhet og omgjengelighet er også et stort pluss. Han har et helt yrkesliv bak seg om offiser, og har tjenestegjort flere ganger i internasjonale operasjoner. 


Som visepresident ble også Trude Marie Nilsen enstemmig valgt. Hun jobber som seniorrådgiver i Norges Røde Kors i det daglige og valgkomiteen vektla hennes engasjement for veteransaken og hennes unike organisasjonsforståelse og erfaring på feltet organisasjonsbygging.  Hun er strukturert og har en sterk vilje til å jobbe for kontinuerlig forbedring i organisasjonen.  

Nilsen har befalsutdanning og flere kontingenter i internasjonale operasjoner og er utdannet sykepleier.


Sammen med nyvalgt president og visepresident består NVIOs forbundsstyre nå av 


Frank Ove Eriksen

Philip Lautin Jackson

Barbro Malen Jordet

Rune Meier

Øyvind Moldestad


Dette er fem kompetente personer som alle deler et stort engasjement for veteransaken. Frank Ove Eriksen er den eneste som har en hel yrkeskarriere i Forsvaret, men også Øyvind Moldestad har mange år som tilsatt i Forsvaret før han sluttet. Tre av dem har verv i forbundsstyret i inneværende periode, mens Moldestad og Jordet er nye. Jordet er utdannet sykepleier og har deltatt i seks misjoner både før og etter sykepleierutdanningen. Moldestad jobber i Boing og har gjort det i snart tjue år. Han er bosatt i Colorado USA og flytter tilbake til Norge sommeren 2021. Aldersspredningen på disse veteranene er fra tidlig i trettiårene til å ha rundet seksti, og de er medlemmer i ulike lokalforeninger. 

 

 


Varamedlemmer:

  1. Pål Henning Ilstad
  2. Linnea Emma Høglund
  3. Henning Martiniussen
  4. Even Moen
  5. Elisabeth T. Bernssen


Alle de nominerte kandidatene er kompetente og er engasjerte i veteransaken. Blant de innstilte varemedlemmene finner vi igjen et par styremedlemmer fra inneværende periode, samt noen med lang erfaring fra lokalforeningsdrift og noen nykommere i NVIO-sammenheng. Det er også blant de innstilte vararepresentantene en god fordeling med tanke på alder, kjønn, jobberfaring (militær versus sivil) og hvilken lokalforening de tilhører. Følgende kontrollkomité ble valgt:

Leder: Einar Ulleberg
Medlem: Kåre Granå
Medlem: Tor Munkelien
Vara: Gunnar Schanke

 


Valgkomité mot landsmøtet i 2023

Leder: Thor Helge Moen (NVIO avd Oslo) 

Medlemmer:
Steinar Vikholt (NVIO avd Vestfold) 

Nils Otto Pleym (NVIO avd Sør-Varanger) 

Tom Espe Doknes (NVIO avd Øvre Romerike) 

Helene Ranheim Skree (NVIO avd Haugaland)

Varamedlemmer:
Anne Staavi (NVIO avd Telemark) 

Bjørn Magnar Aunmo (NVIO avd Røros og fjellregionen)