Nytt veteranhus i Trondheim?

Nytt veteranhus i Trondheim?

Publisert av ‎ NVIO den 19.09.19. Oppdatert 13.12.19.

NVIO Trøndelags leder Morten Angvik-Kristiansen har sammen med ildsjelene Svenn Dahle, Steinar Brun, Arnstein Aasen Galåen og Ernst Ragnar Larsen nedsatt et interimstyre for «Veteranhuset Trøndelag». De jobber nå hardt for å samle alle veteraner under samme tak og samme visjon.
-Det er etter vår oppfatning en bred enighet om at et slikt tilbud må på plass, da tiden er moden for å samle arbeidet rundt veteranen til ett sted, forteller Morten. Vi ønsker at huset skal samle veteraner fra fjern og nær, med rom for samtaler og mulighet til å være seg selv, sammen med sine kjære og nærmeste. Huset skal ikke skille mellom hobby, misjon, oppdrag, religion, legning, sivil eller militær stilling. Huset skal være åpent for alle veteraner og deres familier, og skape rom for samtaler. Dette være seg daglige samtaler mellom venner og kolleger, fortrolige samtaler mellom veteran og spesialist, eller veteran og veteran. 

Interimstyret ønsker bred deltagelse i dette arbeidet, og har invitert både SIOPS og United Veterans MC til å bli med på opptakten til et felles veteranhus, og flere organisasjoner vil bli invitert. 

-Som sagt tidligere skal huset være samlende, men på flere områder. Vi ønsker at Norges veteranorganisasjoner, stor eller liten, skal ha sin rette plass i dette huset. Ikke bare NVIO, SIOPS og/eller United Veterans MC, men også Veteran møter Veteran, Veteranforeningen – Forsvarets Spesialkommando (VFFSK) / – Marinejegerkommandoen (VFMJK), Team Rubicon Norge, Tysklandsbrigadens veteranforbund, Veteranalliansen og sikkert flere, påpeker Morten.

-Engasjement gir eierskap og eierskap gir resultat, så sammen vil vi stå sterkere i arbeidet med å gi veteranen den anerkjennelse og respekt som han eller hun fortjener og samtidig jobbe for å få alle veteraner helt hjem, avslutter han.

Styrets medlemmer har hatt flere møter med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og politikere i Trondheim og Trøndelag for å sammen se på veien videre.  Journalist Hilde Skjesol fra Adresseavisa var med når de var i møte med ordfører Rita Ottervik, og du finner artikkelen ved å klikke her.