På trykk: Presidenten har ordet

På trykk: Presidenten har ordet

Publisert av ‎ NVIO den 23.01.20.

Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den

Presidentens leder fra siste utgave av Veteran, på trykk desember 2019

Årets Veterankonferanse i Kristiansand er over. Fokuset var på ansvar og belastninger ved tjeneste i internasjonale operasjoner, ivaretakelse, oppfølging og betydningen av soldatens nærmeste familie og kommunal ivaretakelse: metode, effekter og oppfølging av veteraner. Temaene traff godt ift relevans og hvor veteransaken står pr i dag. Meget gode foredragsholdere med dybde, bredde og gode refleksjoner.


Kransenedleggelse ved Veteranmonumentet i Tresse der Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen talte, etterfulgt at veterankro på Veteranloftet, hvor mange veteraner hadde funnet veien. Forbundsstyremedlem Helene Hilmarsen holdt et meget rørende foredrag om det å komme hjem, det å miste noen. NVIO-leder i Kristiansand, Ove Austrud og SIOPS-representant Jan Oscar Fredly, deltok deretter på en svært flott, vakker og høytidelig medaljeseremoni på Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik. Ordførere fra kommunene til medaljemottakere, samt fylkesordføreren var også til stede for å vise sin respekt.


Høydepunktet denne dagen var veterankonsert i Kristiansand domkirke der vår egen Odd Helge Olsen ble tildelt Forsvarets Veteranpris for 2019 i sin kjære hjemby. Mer fortjent og mer verdig vinner av Forsvarets Veteranpris skal man lete lenge etter. Tusen hjertelig takk for din utrettelige innsats for våre veteraner og veteransaken!


Hele konferansen ble streamet på Facebook med konseptet «Debrif» ledet av vår egen Anders Aks og veteran og komiker Kjell Sigvart Heltorp i samarbeid med veterantjenesten. Basert på tallene var dette en megasuksess.


Oppsummert så er dette den beste Veterankonferansen som er avholdt og vi se frem til neste års Veterankonferanse i Bodø.


Landsmøtet (LM) 2019 vedtok at NVIO skal organiseres i regioner. En arbeidsgruppe er opprettet for å foreslå en struktur som ivaretar lokalforeningene (LF) og kommunikasjonen mellom LF og Forbundsstyret /sekretariat.


Hensikten med å regionorganisere NVIO er å oppnå en synergieffekt i et tettere samarbeid mellom lokalforeningene i de nye regionene og større grad av gjensidig støtte ifm aktiviteter. Regionsledere/regionskontaktene skal velges blant regionens lokalforeningsledere og inngår i Forbundsstyret. I tillegg vil det være to fritt valgte FS medlemmer samt president og visepresident. Dette betyr at LF gjennom regionsrepresentantene får større påvirkning på driften av NVIO da regionsvalgte FS medlemmer er i flertall. Arbeidsgruppen har sendt ut første utkast til lokalforeningene og avventer tilbakemelding og forslag til forbedringer. Nytt arbeidsgruppemøte 28. november. Deretter vil et justert forslag sendes ut sammen med forslag til justerte vedtekter som bygger opp om regionsorganiseringen.


Jeg henstiller alle lokallag om å engasjere seg og bidra med innspill inn i denne svært viktige prosessen NVIO nå er inne i.
Vi har alle et ansvar til å bidra til å innrette NVIO som Norges største veteranorganisasjon inn i fremtiden. NVIOs stolte 59-årige historie ble til fordi veterankamerater sto opp og kjempet for våre veteraners rettigheter og anerkjennelse for den tjeneste man hadde deltatt i på vegne av nasjonen. Vi skal aldri glemme historien vår og med den forplikter det oss og forvalte denne og sammen legge et grunnlag og kjempe for at fremtidige veterangenerasjoner får den respekten, anerkjennelsen, ivaretakelsen og oppfølgingen de fortjener av staten og samfunnet generelt.


Alle innspill blir sett på og vurdert før arbeidsgruppens endelige anbefaling blir lagt frem og skal stemmes over på ekstraordinært landsmøte på Gardemoen i 27.-29. mars 2020. I denne prosessen skal det være stor takhøyde rom for gode diskusjoner lokalt og sentralt. Jo større engasjement jo bedre. Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den selv og det gjør vi sammen som organisasjon!


I tillegg har vi nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på NVIOs gjeldende strategiplan og hvordan vi kommuniserer internt og eksternt.
Videre ønsker vi å undersøke hvordan vi evner å følger opp lokalforeningene med bakgrunn i Gambit og GK rapportene. Denne prosessen må sees i sammenheng med den pågående regionaliseringsprosessen.


Julen står for tur og for mange veteraner kan julen være enda mer krevende og utfordrende enn ellers på året. Julen for meg handler ikke først og fremst om ting. Den handler om å være gode og rause med hverandre. Stopp opp, bruk litt av din tid vær raus send en melding eller ring en veterankollega og si at jeg bryr meg om deg kompis. Det skal så lite til å glede andre.


Fra mitt hjerte vil jeg ærbødig takke alle veteraner deres familier for at dere står på for våre veteraner og veteransaken.


Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et fredfullt nyttår. Sammen er vi sterke!


Mvh Dag
Samhold, erfaring og styrke!