Vil du bidra til et bedre liv for veteranfamilien?

Vil du bidra til et bedre liv for veteranfamilien?

Publisert av Siri Jørgensen den 14.09.21.

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, familie og venner. I Norge foreligger det svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at et familiemedlem tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Studier fra utlandet viser at deltakelse i internasjonale operasjoner kan påvirke familien på mange ulike måter. 


Vi vet lite om hvordan hverdagslivet blir påvirket av at én av foreldrene i en familie deltar i internasjonale operasjoner. Spesielt, om hvordan dette ser ut for norsk militærpersonell og deres familier. Med denne studien ønsker NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) å undersøke følgende sentrale tema:


  • Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner?

  • Hvilke faktorer har betydning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?


Et viktig mål med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan veteraner og deres familier på best måte kan følges opp etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, mer kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet for familier hvor et familiemedlem har deltatt ute. 


Studien bygger på en spørreskjemaundersøkelse rettet til veteraner, deres partner og barn i alderen fra 12 – 18 år. Spørsmålene omhandler tema som sosial støtte, arbeidsliv og skole, samt psykisk helse og livskvalitet. Det unike med studien er at veteranen, ektefelle/samboer, barn og veteranens venn også blir invitert til personlige intervju. Vi ønsker å høre hvert familiemedlems historie om hverdagsliv før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Undersøkelsen har som mål å framskaffe kunnskap som er relevant for Forsvarets arbeid med å begrense skadevirkninger på innsatspersonell og deres nærstående ved deltakelse i internasjonale operasjoner. Et annet sentralt mål er å innhente kunnskap som er relevant for skole og velferdstjenestenes oppfølgingen av familier hvor mor eller far har deltatt i utenlandsoperasjoner.


Blir du en av de som får brev om undersøkelsen så består studiet av spørreskjema og personlig intervju. Man kan velge om man vil delta på begge eller på en av delene. 

Husk at ditt bidrag teller!
Du kan lese mer om undersøkelsen på disse nettsidene;

Veteranfamilien 2021

 

NKVTS Prosjektbeskrivelse "Veteranfamilien 2021"