Invitasjon til mentor- og veilederprogram

Invitasjon til mentor- og veilederprogram

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) tilbyr i samarbeid med RVTS Sør og Universitetet i Agder (UiA) et mentor- og veilederprogram for kameratstøtter og mentorer i veteranarbeid. Studiet gjennomføres over tre helgesamlinger høsten 2024 og vil etter bestått eksamen gi 7,5 studiepoeng.

­­­Innhold:

Studiet vil gi en oversikt over ulike veilednings- og mentoringteorier samt en innføring i hjelpesystemer og relevante lover. Forhold som trygghet, relasjon, makt, etiske utfordringer og individuelle læringsprosesser tas inn i de praktiske veiledning- og mentoringsamtalene.

Veilederens tidligere erfaringer og kontekst vil særlig vektlegges som ramme for samtalene.

 

Hva lærer du:

Etter gjennomført studie skal du:

  • Ha en grunnleggende innsikt i teorier omkring mentoring og individuell veiledning.
  • Kunne analysere veilandens behov ut fra den konteksten han/hun befinner seg i.
  • Kunne organisere og gjennomføre veilednings-/mentoringsamtaler som fremmer relasjoner, trygghet og læring.
  • Ha en teoretisk forståelse av hvordan hjelpesystemer og lovverk legger føringer og rammer for veiledning og mentoring
  • Ha en etisk forståelse av de utfordringer som er relevant i mentoring og veiledning, herunder en bevissthet omkring hvordan egne erfaringer påvirker egen rolleutøvelse


Fagansvarlig:

Fagansvarlig for studiet og samlingene er Inge Bergdal som har en delt stilling mellom UiA og RVTS Sør, henholdsvis som universitetslektor og spesialpsykolog. Bergdal har erfaring fra Forsvaret både som psykolog og som lærer.

Arbeidsform og eksamen:

Studiet gjennomføres med forelesninger, øvelser, veiledning og studentbidrag.

 Samlingene er lagt til følgende helger høsten 2024:

  1. samling: 14.-15. september
  2. samling: 19.-20. oktober
  3.  samling: 16.-17. november

Det er obligatorisk oppmøte til samlingene. I tillegg inngår arbeidskrav før hjemmeeksamen skal leveres.

 

Studiested:

Alle tre samlingene blir avholdt i RVTS Sør sine lokaler i Nydalen i Oslo.

Praktisk informasjon og opptak til UiA:

NVIO dekker studieavgift og semesteravgift for alle veteraner. 

Utgifter til reise- og opphold dekkes kun for medlemmer av NVIO.

For andre som ønsker å delta på studiet (som ikke er veteraner), blir det en egenandelen på kr 5.000,- NVIO vil dekke ca 75 % av kostnadene til studiet. Reise og opphold kommer i tillegg. 

 Den enkelte må selv betale pensumlitteratur (gjelder alle).

 

Påmelding:

Påmeldingsfrist er satt til 1. juni. Det er maks 20 plasser på studiet. NVIO prioriterer hvem som får tildelt studieplass etter at fristen er gått ut. 

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse sendes til anita.granli@nvio.no innen 1. juni.

Liste over studentene som er påmeldt blir oversendt UiA etter påmeldingsfristen er gått ut av NVIO. 

 Bestått eksamen i kurset gir 7,5 studiepoeng fra UiA. Merk at for å få opptak til UiA og tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng, må det søkes formelt om opptak til kurset. Det er også mulig å være med som deltaker på kurset om det er noen som ikke oppfyller opptakskravet (Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring). Det vil si at de kan delta på alle samlingene, men vil ikke kunne avlegge formell eksamen.