Peacepainting

Peacepainting

Publisert av Siri Jørgensen den 27.10.23.

Tirsdag 24. oktober var generalsekretær Bjørn Robert Dahl på besøk på Årvoll skole. Bakgrunnen for besøket var organisasjonen Peacepainting som besøkte skolen denne dagen. Årvoll skole, er et av mange steder de har vært innom i 2023, og er en norsk ideell organisasjon som bruker kunst til å jobbe for likestilling. Generalsekretæren ser at det kan ha en rekkevidde ut over likestilling da mange av de barna han møtte kommer fra konfliktområder verden rundt. To av de som var til stede på Årvoll skole kom fra Ukraina for et lite halvår siden, og deres uttrykk på maleplaten hadde nok en del inspirasjon i det de har opplevd etter Russlands fullskalainvasjon i februar i fjor. 


Lederen for Peacepainting er Cathrine Gangstø og lederen i styret er tidligere statsråd Sigve Brekk. Hans Majestet Kongen har besøkt organisasjonen i Bindal og det henger et bilde på statsministerens kontor. Cathrine kunne fortelle at de har utstrekning til flere land, men at det ikke er like lett å opprettholde kontakten med alle av forskjellige årsaker. I år har de vært i Bergen, Bodø, Alta og var på vei mot Kristiansand for et sesjon neste uke. Her avslutter de med en utstilling i Kuben 30. oktober. Les mer om organisasjonen her. 


Hva har så dette med veteranarbeid å gjøre? Vanligvis er målgruppen til Peacepainting barn, og det å ha et malerverksted for barn i forbindelse med et familiearrangement er en mulighet. Hvorfor ikke la barna uttrykke seg gjennom kunst om hvilke tanker og ideer de har rundt ting i dagliglivet? Hvordan de oppfatter fred, ro, at en forelder eller for den saks skyld en besteforelder har reist ut i en operasjon kan være tematikk som kan gis som en oppgave.


-Det å se elevene, som under mitt besøk var fremmedspråklige etter kun et lite halvår i Norge var utrolig spennende, sier Bjørn Robert Dahl. De forsvant på en måte inn i en boble, samtidig som de satt sammen og kommenterte hverandres kunstverk etter hvert som dette tok form. Jeg tror også dette kan være noe for oss voksne og ser ikke bort fra at dette kan være en måte å få uttrykt oss på områder hvor vi kanskje ikke tør uttrykke oss muntlig. Det er i hvert fall verdt et forsøk, mener han.


Peacepainting sitt tiltak går rett inn i noen av FNs bærekraftsmål som NVIO har satt fokus på.
-Jeg vil si at alle målene har et utgangspunkt i hvorfor veteranene ble veteraner. Vi dro ut for en sak, og den er listet som et av de bærende målene - fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Så er det likestilling selvfølgelig, noe som Peacepainting også står for, og i det må vi også ta med oss mindre ulikhet, sier Bjørn Robert.


-Jeg oppfordrer lokalforeningene i NVIO å se på dette som en mulighet der de skal arrangere familiearrangement, og sender utfordringen til alle. Hvilken lokalforening har det første bildet i regi av Peacepainting, avslutter generalsekretæren.